Restauratie
Onder restauratie verstaan we het opknappen van een oude woning of bedrijfspand zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke eigenschappen. Daarvoor maken we gebruik van authentieke materialen of vervangende producten daarvoor. Met restauratie kunnen we monumentale panden weer in de oorspronkelijke staat terug brengen.

Heeft u plannen voor restauratie van uw woning, winkel of bedrijfspand? Neem dan vandaag nog contact op met ons. Wij hebben ruime ervaring en een goede kijk op dit soort projecten. En we beschikken ook over de middelen en het vakmanschap.

Van Boxtel Reclame © Van Boxtel Reclame